2 posts tagged Samfunn

Flere stemmer i ny bok om fødsel

Kvinner i Norge har rett til en variert fødselsomsorg, god og nyansert informasjon, og selvbestemmelse over egen kropp. All helsehjelp skal være basert på informert samtykke. – Fødselshjelpen i Norge er ...

Fortsett å lese